HỌC TẠI LỚP

STT Tên Khóa Học Mã Lớp Học Thời Gian Đăng Ký
1 Khóa Học Bim Cơ Bản Bim01 1/1/2021 Đăng Ký
1 Khóa Học Bim Cơ Bản Bim01 1/1/2021 Đăng Ký
1 Khóa Học Bim Cơ Bản Bim01 1/1/2021 Đăng Ký
 • 10/1/2021Khóa Bim-A Cơ Bản 1

  Mã lớp học: Bim-A-01

  Thời gian học: T2,4,6 8h-10h

  Ngày khai giảng: 10/1/2021

  Đăng Ký

 • 20/1/2021Khóa Bim-A Cơ Bản 2

  Mã lớp học: Bim-A-01

  Thời gian học: T2,4,6 8h-10h

  Ngày khai giảng: 10/1/2021

  Đăng Ký

 • 30/1/2021Khóa Bim-A Cơ Bản 3

  Mã lớp học: Bim-A-01

  Thời gian học: T2,4,6 8h-10h

  Ngày khai giảng: 10/1/2021

  Đăng Ký

Chat Zalo
Gọi ngay