Revit Kiến trúc – Khai triển & Phối hợp

Khóa học giúp học viên tự khai triển một bộ hồ sơ kiến trúc hoàn chỉnh bằng Revit