Revit Kiến trúc – Dựng hình Cơ bản

Bài Học

Lưu ý: Tải bài tập trong mục Tài liệu

Mục tiêu cần đạt:

  • Định vị điểm Project Base Point
  • Tạo hệ lưới trục
  • Tạo đường kích thước
  • Kỹ thuật copy và di chuyển đối tượng
Bài 2.1. Lưới trục
1700 Views

Câu Hỏi

7 + 1 =

Tài Liệu Đính Kèm