Revit Kiến trúc – Dựng hình Cơ bản

Bài Học

Lưu ý: Sử dụng bài tập 2.1

Mục tiêu cần đạt:

  • Lỗi sửa tên cao độ
  • Tạo cao độ mới
  • Lỗi mất trục
  • Thêm bản vẽ mặt bằng các tầng

 

Bài 2.2. Cao độ
818 Views

Câu Hỏi

Tài Liệu Đính Kèm

Chat Zalo
Gọi ngay