Revit Kiến trúc – Dựng hình Cơ bản

Bài Học

Mục tiêu cần đạt:

  • Đăng ký tài khoản Autodesk Account
  • Sử dụng thẻ sinh viên để xin license sinh viên từ Autodesk
  • Tải và cài đặt Revit từ trang chủ Autodesk
Bài 1.2. Cài đặt Revit bản quyền miễn phí
1650 Views

Câu Hỏi

93 − 88 =

Tài Liệu Đính Kèm