Revit Kiến trúc – Dựng hình Cơ bản

Bài Học

Mục tiêu cần đạt:

  • Cách tạo, mở và lưu file
  • Các thành phần của giao diện làm việc
  • Các tab thường dùng
  • Bảng properties & project browser (bật/ tắt)
Bài 1.4. Giao diện làm việc
1463 Views

Câu Hỏi

24 − = 23

Tài Liệu Đính Kèm