Revit Kiến trúc – Dựng hình Cơ bản

Bài Học

Bài thực hành hướng dẫn các bạn cách chỉnh sửa lại hiển thị trục và cao độ theo TCVN.

Mục tiêu cần đạt:

  • Cách lấy tên symbol và tìm kiếm ở nhóm Family
  • Quản lý đơn vị cao độ
  • Vẽ kí hiệu trục và cao độ

 

Bài 2.3. Kí hiệu trục, cao độ
1645 Views

Câu Hỏi

− 2 = 1

Tài Liệu Đính Kèm