Revit Kiến trúc – Dựng hình Cơ bản

Bài Học

Mục tiêu cần đạt:

  • Hiểu được khái niệm và vai trò của B.I.M
  • Thế nào là một mô hình B.I.M
  • Qui trình thực hiện một dự án B.I.M
  • Lợi thế của hệ chương trình B.I.M
  • Lịch sử sơ lược của Revit
  • Sự phổ biến của Revit tại Việt Nam
Bài 1.1. Giới thiệu chung về B.I.M & Revit
1269 Views

Câu Hỏi

Tài Liệu Đính Kèm

Chat Zalo
Gọi ngay