Revit Kiến trúc – Dựng hình Cơ bản

Bài Học

Lưu ý: Sử dụng bài tập 2.1

Mục tiêu cần đạt:

  • Cách canh gióng cột theo trục
  • Highlight màu cột trên mặt bằng
Bài 3.2. Canh gióng
703 Views

Câu Hỏi

Tài Liệu Đính Kèm

Chat Zalo
Gọi ngay