Revit Kiến trúc – Dựng hình Cơ bản

Bài Học

Lưu ý: Tải thư viện ở Tab tài liệu:

Mục tiêu cần đạt:

  • Vẽ chữ 3D và line 3D
  • Vẽ chỉ và ron tường
  • Sơn màu tường
  • Bố trí cổng vào

 

Bài 13.3. Chi tiết ngoại thất
1125 Views

Câu Hỏi

+ 77 = 82

Tài Liệu Đính Kèm